top of page

สถานีตำรวจภูธรนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.เชษฐชัย ช.jpg
พ.ต.อ.เชษฐชัย   เชษฐศิริ
ผกก.สภ.นครหลวง
โทรศัพท์ 086-310-5685

ประชาสัมพันธ์

         สถานีตำรวจภูธรนครหลวง ได้ทำพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
             ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านดาบ หมู่ที่ 6

โครงการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา 

bottom of page